MUTLAK HABER

İmplant yapacaksanız bunları soruları sorun! İlker Erdoğan yazdı...

29-01-2017 16:43

Hepimiz diş sağlığımız ile alakalı sorunlar yaşıyoruz. Ancak kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek çok tehlikeli olabilir. Özellikle en ciddi konulardan biri implant.

Dental implant çok revaçta bir durum. Ancak implant yaptırmadan önce bilmeniz ve sormanız gereken sorular var. İnternette o kadar çok soru var ki bunlar kafa karıştırıyor. 

Diş hekimi İlker Erdoğan, sanal alemde gezen soruları bir araya toplayıp cevaplarını verdi ve bunlara bakmadan implant yaptırmamanız konusunda uyarıda bulundu. Çünkü her hastanın ağız ve diş yapısı farklıdır.

İşte o sorular ve cevaplar:

-İmplant yerleştirildikten sonra iyileşme süresi için ne kadar beklenmelidir?

Geçmişte, mikroskobik olarak düz yüzeye sahip implantlarda, implantın kaynamasının sağlanması için en az dört-altı ay beklenmesi önerilirdi. Ancak değişik tekniklerle implant yüzeyinin pürüzlendirilmesiyle yüzey alanı artırılarak, implantların daha kısa süre içerisinde yüklenebilmesi mümkün olmuştur. Bu süre, kemiğin kalitesine bağlı olarak iki-dört ay arası değişmektedir.

72 SAAT İÇİNDE YERLEŞTİRİLİR

-İmmediat yükleme ve fonksiyonel olmayan immediat yükleme nedir?

İmmediat yükleme; implantın yerleştirilmesinden 72 saat içerisinde, implant üst yapısının karşıt arktaki dişlerle oklüzyon sağlanacak şekilde yerleştirilmesi olarak tanımlanır. Fonksiyonel olmayan immediat yükleme ise, implant üst yapısının implantın yerleştirilmesinden sonraki 72 saat içerisinde uygulanması ancak karşıt arktaki dişlerle tam bir oklüzyon sağlanmamasıdır.

-implant başarısı açısından immediat yükleme ile geleneksel yüklemenin farkı nedir?

İmmediat yüklenen implantlarda geleneksel olarak yüklenen implantlara göre benzer veya bir miktar düşük başarı oranı kaydeden klinik çalışmalar bulunmakla beraber, immediat yüklemede başarı oranının kesin olarak oluşturulması için araştırmalara ihtiyaç vardır.

İLK AY ÇOK KRİTİK BİR DÖNEMDİR

-Primer stabilite sağlanmayan implanta erken yükleme yapılması ne gibi sonuçlar doğurabilir?

İmplant yerleştirildikten sonra iyileşme aşamasında implant ile kemik arasında önce embriyojenik kemik oluşur. Daha sonra kemik matüre olarak lameller kemiğe dönüşür ve yük taşıyabilecek kemik haline gelir. İmplant yerleştirilmesinden sonraki ilk ay bu açıdan kritiktir. Şayet implantta primer stabilite sağlanmadan yükleme yapılırsa, kemik ile implant arasında kemik yerine bağ dokusu oluşur. İmplant bu süre içinde hareket ederse, embriyojenik kemiğin lameller kemiğe dönüşümü bozulur ve başarılı bir kaynama sağlanamaz.

-İmmediat implant uygulaması nedir?

Diş çekiminden hemen sonra çekim soketine implant yerleştirilmesidir. Diş çekimi yapıldıktan sonra kemik ve yumuşak doku iyi durumdaysa, çekimden hemen sonra implant yerleştirilebilir.

-İmmediat implant uygulaması alveoler krette meydana gelen kemik erimesini önler mi?

Alveoler krette meydana gelen kemik erimesinin derecesi, dişin kaybından sonra geçen süreye bağlıdır. Özellikle üst çene arka bölgede, diş çekiminden sonra birkaç ay içinde belirgin kemik erimesi görülmüştür. Alt çenede ise diş çekiminden sonra ilk iki yıl süresince kemikte yüzde 30'a kadar kayıp olmaktadır. Alveoler kemik erimesinin, dişin çekimi sonrası erken dönemde uygulanan implant ile engellenebildiği görülmüştür.

-İmmediat implant uygulamalarında, yara dudaklarının kapatılması için yumuşak doku yetersizliği nasıl çözülebilir?

İmmediat implant protokolünde, yara dudaklarının ayrılması en sık karşılaşılan komplikasyondur. Alternatif olarak, yumuşak doku iyileşmesinin tamamlanması için bir süre beklendikten sonra implant yerleştirilebilir.

-İmmediat implant uygulamasında, implant ile çekim deliği arasında boşluk olması durumunda ne yapılabilir?

İmmediat implantasyonda, implantla alveoler boşluk arasında maksium kemik teması sağlayacak boyutta implant seçilir. İmplant ile çekim boşluğunun duvarı arasında 2 mm'den daha geniş aralık bulunan bölgelere kemik konulması ve üzerinin deri ile kapatılması önerilir. Ayrıca, çekim bölgesine uygulanan implantlar apikal olarak çekim deliğinden daha ileriye yerleştirilerek primer stabilite artırır.

KEMİKLE KAYNAŞMASI SÖZ KONUSU

-İmplant ve doğal dişin birlikte köprü ayağı olarak kullanılması tercih edilmez. Neden?

Dişler kemiğe dişeti ligamentleri vasıtasıyla tutunurken; implantlarda, kemikle tam bir bütünleşmenin olduğu implantın kemikle kaynaşması söz konusudur. İmplant ve doğal dişin birlikte kullanıldığı sabit protezde, implant hareket etmezken; çiğneme yükleri, dişin dişeti ligament sınırları içinde hareketine imkan verir. Bu hareket, dişe aşırı kaldıraç kuvveti gelmesine ve implant boynunda stres oluşumuna neden olur.

-İmplant yerleştirilmesi için yeterli kemik hacmi bulunmadığı durumlarda, hangi ilave cerrahi teknikler uygulanabilir?

Yönlendirilmiş kemik yenilemesi

Otojen onlay kemik grefti

Sinüs tabanı yükseltilmesi

İnterpozisyonel greft

Rigde split alveoloplasti

Distraksiyon osteogenezisi

Serbest kemik flebi kullanılması

KISA İMPLANT YERLEŞTİRİLEBİLİR

-İmplant yerleştirilmesinde, hangi durumlarda vertikal yönde kemik agümentasyonu gerekli olabilir?

Üst çene arka bölgede kretin erimesi veya üst çenede sinüsün aşağı doğru sarkması sonucu sinüs tabanı; alt çenede ise kretin erimesi nedeniyle alveoler sinir aşağıdadır, krete yakındır. Bu durumda kısa implant yerleştirilmesi düşünülebilir. En kısa implant yerleştirilmesi ve stabilizasyonu için bile yeterli kemik yüksekliği mevcut değilse, üst çenede sinüs lift (sinüs tabanına kemik ilave edilmesi), alt çenede ise sinirin repozisyonu veya kemik agümentasyonu gerekli olabilir.

Hareketsiz olması başarılı olduğunu gösterir.

İmplant üst yapısını hazırlamak üzere abutment yerleştirdiğimiz seansta, implantta hareketlilik olduğunu fark ettiğimizde müdahalemiz şu şekilde olur: İmplantın hareketsiz olması implantın kaynamasının başarılı olduğunu gösterir. İmplantın hareket ediyor olması ise implantın kemikle bütünleşmediğini ve bağ dokusu ile çevrelendiğini gösterir. Bu aşamada hareket tespit edilirse implant çıkarılmalıdır. Yeterli iyileşme tamamlandıktan sonra bu bölgeye ileride yeni bir implant yerleştirilebilir.

En az dört ay beklenmesi gerekir

-Yeterli dikey yüksekliğe sahip ancak yeterli genişlikte olmayan kretlere implant yerleştirilmesinde kemiğe ne gibi işlemler yapılabilir?

İmplant yüzeyinde bir miktar kemik eksikliği mevcutsa eksiklik, partikül kemik ilavesi ile tamir edilir. Kret, implant stabilizasyonu için yeterli genişlikte değilse blok kemik konularak kret genişletilebilir. Alternatif olarak, kemik kesme ameliyatı ile kret bukkal ve lingual olarak ikiye ayrılarak araya partikül kemik tozu konulabilir. İmplant yerleştirilmesi için en az dört ay beklenilmesi önerilir. 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

MUTLAK HABER © 2015 Tüm hakları saklıdır   [Künye]   [İletişim]   [Kullanım ve Gizlilik şartları]   [Rss]    mutlakhaber.com Doğan Haber Ajansı abonesidir.

İletişim: (0212) 552 8181